Βασιλεία Διγιδίκη

Βασιλεία Διγιδίκη

Η Βασιλεία Διγιδίκη είναι κοινωνική και δικανική ψυχολόγος καθώς και εκπαιδεύτρια στο Πανεπιστήμιο Harvard. Έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα στην κοινωνική ψυχολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων, ένα στην δικανική ψυχολογία και ένα στην κοινωνική ψυχολογία. Ολοκλήρωσε την μεταδιδακτορική της διατριβή στις προκλήσεις για την προστασία των παιδιών σε ανθρωπιστικές κρίσεις στο FXB Center for Health and Human Rights στο Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Επί του παρόντος, είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή έρευνας στο FXB Center for Health and Human Rights σχετικά με την προστασία των παιδιών, προσφύγων και μεταναστών, στην λεκάνη της Μεσογείου με ιδιαίτερη έμφαση στην σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών που είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία, την υπαιτιότητα του θύματος και του πελάτη και τις επιπτώσεις της στην εκ νέου θυματοποίηση καθώς και με τις στάσεις της κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο. Επίσης, σε συνεργασία με το Fletcher School στο Πανεπιστήμιο Tufts, διεξάγει έρευνα σχετικά με την θρησκευτική ταυτότητα και τις επιπτώσεις της στην κοινωνική ενσωμάτωση.