Στέγαση

Ιδιωτικότητα - Steps Org

Τα παρακάτω προγράμματα φιλοξενίας αποτελούν την δική μας πρόταση στέγασης ώστε να δώσουμε την ευκαιρία, στους Ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου, να νιώσουν ασφαλείς. Μέσα από συγκεκριμένα και προσαρμοσμένα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προγράμματα φιλοξενίας διασφαλίζουμε εκείνες τις συνθήκες που θα δώσουν πίσω σε κάθε άνθρωπο την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια.

Έτσι σπάμε τον φαύλο κύκλο της απομόνωσης και του αποκλεισμού και προσφέρουμε στους ανθρώπους ξανά το δικαίωμα της ιδιωτικότητας

Προγράμματα Φιλοξενίας

Night Stop

Πρόγραμμα άμεσης και επείγουσας φιλοξενίας από 1-9 ημέρες σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία ή μικρά διαμερίσματα. Στόχος είναι είτε να προστατευθούν άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, είτε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσουμε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φιλοξενίας.

Safe Passage

Πρόγραμμα ενδιάμεσης φιλοξενίας από 1 ημέρα έως 6 μήνες σε μικρά διαμερίσματα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον. Mέρος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η συμβουλευτική υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς της ομάδας μας αλλά και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φιλοξενουμένων, και από μέρους τους η προσφορά κοινωφελούς εργασίας.

My Home

Πρόγραμμα φιλοξενίας από 7 μήνες έως και 2 χρόνια σε μικρά διαμερίσματα με στόχο την κοινωνικοποίηση μέσα από την εκπαίδευση. Δεν πιστεύουμε σε μεγάλες δομές φιλοξενίας που έχουν ως αποτέλεσμα την ιδρυματοποίηση και τον εγκλωβισμό των ανθρώπων. Γι΄αυτό και επιλέξαμε να προχωρήσουμε σε προγράμματα φιλοξενίας σε μικρά διαμερίσματα εντός της πόλης.

Η υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων φιλοξενίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους εκάστοτε διαθέσιμους οικονομικούς πόρους του οργανισμού.