Αναπαραγωγή Βίντεο

Street Embrace

Εμπνευσμένοι από τις αρχές του οργανισμού Dynamo International (Street Workers Network) και την εμπειρία που αποκτήθηκε στις 12.000 και πλέον ώρες συνεχούς παρουσίας δίπλα στους συνανθρώπους μας, προχωράμε ένα βήμα παρακάτω. Το Street Embrace απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση δρόμου και επιχειρεί με τη δική του συναίνεση και συμμετοχή, την ολιστική αντιμετώπιση του Κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από ένα σύνολο ενεργειών όπως: 

 

Η άμεση παρατήρηση – έρευνα (Direct observation) Η ατομική προσσέγγιση (Direct approach)

Οι άμεσες ενέργειες (Direct actions)

Η ομαδική δράση (Group action)

Οι ενέργειες

Άμεση παρατήρηση – έρευνα (Direct observation)

Το πρώτο βήμα για τους Streeters είναι να μελετήσoυν την περιοχή. Θα πρέπει να μάθουν γι’ αυτήν τόσο θεωρητικά (ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της περιοχής) όσο και πρακτικά θέματα (άνθρωποι που διαβιούν εκεί). Το δεύτερο βήμα είναι να εξοικειωθούν, με τη συνεχή παρουσία τους, με τον χώρο. Η ομάδα παρατηρεί, χωρίς κατ’ ανάγκη, αρχικά τουλάχιστον, να παρεμβαίνει. Σημαντικό στοιχείο είναι η αναγνώριση των Ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου. Επόμενο βήμα είναι να «συστήσουμε» τον εαυτό μας και την ομάδα μας. Θα πούμε στον κόσμο ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε εκεί.

Ατομική προσσέγγιση (Direct approach)

Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση με το άτομο που θα προσεγγίσουμε, προκειμένου να γνωρίσουμε την κατάστασή του, το περιβάλλον του, την οικογένειά του και το παρελθόν του. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ανθρώπου που αναφερόμαστε. Κατά την προσέγγιση στεκόμαστε στο ίδιο επίπεδο με τον κάθε Άνθρωπο, δείχνοντάς του έτσι ότι συζητάμε υπό ίσους όρους και πως είμαστε προσηλωμένοι στη διαδικασία και το άτομο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας  μας  προσέχουν και γίνονται τα δικά μας  «μάτια» για το τι συμβαίνει έξω από την προσέγγιση. Είμαστε εκεί για να βιώσουμε νοητικά και συναισθηματικά το άτομο που προσεγγίζουμε σαν να είμαστε στη θέση του, χωρίς όμως να παραβλέπουμε το γεγονός ότι δεν είμαστε σε αυτήν.

Άμεσες ενέργειες (Direct actions)

Η κάλυψη είτε άμεσων υλικών αναγκών (φαγητό, ρούχα, κουβέρτες, φιλοξενία) και η συμβουλευτική ή ψυχολογική υποστήριξη, οι πρώτες βοήθειες, είτε πιο μακροπρόθεσμων (συνοδεία για να βγάλει ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, βιβλιάριο ασθενείας, ενημέρωση για ξενώνες, λοιπές κοινωνικές δομές και δωρεάν υπηρεσίες).

Ομαδική δράση (Group action)

Διαδραματίζεται σε ανοιχτό χώρο (πλατείες, πάρκα, δρόμους) και έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δημιουργούμε σημεία συνάντησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να φέρουμε σε επαφή την τοπική Κοινωνία με τους Ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου, ώστε μέσα από μια καθημερινότητα να ενδυναμωθούν οι μεταξύ τους σχέσεις. Σε αυτήν την κατηγορία δράσεων εμπίπτουν και οι δράσεις του One Stop και του the Box.

Αρχές & στάση συμπεριφοράς κατά την προσέγγιση

Οι Streeters λειτουργούν με ενσυναίσθηση. Χαρακτηριστικά τους είναι η δέσμευση, η μη επικριτική στάση, η ευγένεια, ο σεβασμός και η διακριτικότητα. Η αποδοχή στη διαφορετικότητα του άλλου και η ευελιξία και προσαρμοστικότητα είναι κομβικής σημασίας. Η ομάδα μας αποτελείται από τα μέλη της κοινότητάς  μας που πρωτοβουλιακά προσφέρουν τον χρόνο και το ταλέντο τους για τους Ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου. Έτσι  προχωρούμε σταθερά στους δρόμους κάθε γειτονιάς με αλληλεγγύη. Στο Street Embrace μπορούν να συμμετέχουν Κοινωνικοί επιστήμονες, Γιατροί και Νοσηλευτές, Διασώστες, Νομικοί, Εκπαιδευτικοί, Μεταφραστές, Άνθρωποι που έχουν βιώσει την κατάσταση δρόμου και τον Κοινωνικό αποκλεισμό.

Μείωση Βλάβης

Η “Μείωση Βλάβης” αναφέρεται σε πολιτικές, προγράμματα και πρακτικές που σκοπεύουν πρωταρχικά στη μείωση των άμεσων συνεπειών σε επίπεδο υγείας καθώς και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο που επιφέρει η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο η μείωση βλάβης αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Street Embrace (προσέγγιση στο δρόμο) της Steps με ομάδα-στόχο τους ανθρώπους που κάνουν προβληματική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στο δρόμο. Πιο συγκεκριμένα οι streeters κατά τη διάρκεια των προσεγγίσεων παρέχουν δωρεάν.

Κιτ ασφαλούς χρήσης: Η διεθνής αυτή πρακτική επιδιώκει τη μείωση της πολλαπλής χρήσης των σύνεργων των ενέσιμων ουσιών αλλά και του διαμοιρασμού αυτών και προσβλέπει στον περιορισμό της εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών όπως το HIV αλλά και άλλων μολύνσεων ή/και ασθενειών.

Πρώτες βοήθειες 

Οδηγίες για αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας, τόσο σε έντυπη όσο και προφορική μορφή.

Ωστόσο, πρακτικές μείωσης της βλάβης δεν περιορίζονται μόνο στα ανωτέρω αλλά περιλαμβάνουν και κινήσεις που προσδοκούν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής του κοινωνικού συνόλου που επηρεάζεται έμμεσα από τη δημόσια χρήση. Προς αυτήν την κατεύθυνση οι ομάδες μας συλλέγουν χρησιμοποιημένες βελόνες και σύριγγες σε ειδικά κουτιά τόσο για την ασφαλή απομάκρυνση από τους κατοίκους και τα παιδιά της γειτονιάς όσο και τη μη επαναχρησιμοποίησή τους. 

 

Στη βοήθεια για συλλογή και ασφαλή απομάκρυνση των βελονών προτρέπονται – και πλέον συμβάλλουν ενεργά πολλές φορές- και οι ίδιοι οι άνθρωποι που κάνουν προβληματική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στοχεύοντας όχι μόνο στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της δράσης (συλλογή περισσότερων) αλλά και στην ευαισθητοποίηση τους για το ευρύτερο σύνολο, στο σεβασμό του εαυτού και του άλλου.

«Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα οι ολιγαρχίες κυριαρχούν, οδηγώντας όλο και περισσότερους Ανθρώπους στη φτωχοποίηση. Οι πόλεις υποβαθμίζονται και μετατρέπονται σε τόπους εξορίας όλων εκείνων που σπρώχνονται στο περιθώριο μιας Κοινωνίας που βρίσκεται σε βαθιά αξιακή κρίση. Η απάντηση βρίσκεται στις καινοτομίες (πολιτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές) που θα έρθουν από τα κάτω (grassroots movements) και θα δημιουργήσουν τη νέα Πολιτεία, όπου όλοι οι Άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ελεύθερα και συμβιώνουν με αλληλοσεβασμό.»

Τάσσος Σμετόπουλος  photo

Τάσσος Σμετόπουλος

Streeter/ Steps Founder & Coordinator
Support don't Punish - Steps Org

“Support.Don’t Punish.”

«Υποστήριξη. Όχι Τιμωρία»

Η διεθνής αυτή εκστρατεία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου. Υποστηρίζει την ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση της βλάβης, εστιάζει στην προώθηση και υποστήριξη πολιτικών με γνώμονα την Δημόσια Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.