Επιμόρφωση - Καμπάνιες

Οδηγίες για την Ανταλλαγή/ Συλλογή χρησιμοποιημένων Συριγγών – Έκδοση 1η, Νοέμβριος 2018
Οδηγίες για την Ανταλλαγή/ Συλλογή χρησιμοποιημένων Συριγγών – Έκδοση 1η, Νοέμβριος 2018
Κατά τη διάρκεια της εργασίας στο δρόμο (steet-work) ιδιαίτερα σε περιοχές που γίνεται προβληματική χρήση ουσιών σε δημόσιο χώρο, συγκεκριμένοι κανόνες οφείλουν να τηρούνται για […]
Έκθεση τριών εθνικών ερευνών για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων (Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία)
Έκθεση τριών εθνικών ερευνών για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων (Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία)
Η παρούσα έκθεση συγκρίνει τα αποτελέσματα τριών εθνικών ερευνών στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία. Η κάθε επιμέρους έρευνα αποτυπώνει πληροφορίες σχετικά με την […]

Big Stories

Το παράδειγμα του Χρήστου
Το παράδειγμα του Χρήστου
Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι ζουν για να προσφέρουν. Υπάρχουν και άλλοι, στο DNA των οποίων η έννοια της προσφοράς δεν υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν […]

Αρθρογραφία

Νέα & Ανακοινώσεις