ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανοιχτή Επιστολή- Καταγγελία: Ιονίς

Τρίτη 3/11/2020

Κε Δήμαρχε,

Μετά την κοινοποίηση της προηγούμενης επιστολής μας, η Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας “ΙΟΝΙΣ”, κα Φωτεινή Λεομπίλλα, επικοινώνησε μαζί μας και μας προώθησε το Μνημόνιο Συνεργασίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίς όπως τα παραπάνω έχουν δημοσιευθεί στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 699ΨΩ6Μ-ΦΩΙ). Δεδομένων των νέων στοιχείων που προκύπτουν από το Μνημόνιο αλλά και των διαφορών που παρουσιάζει ο δημοσιευμένος Κανονισμός σε σχέση με αυτόν που έφτασε στα χέρια μας την 01/10/2020, η Steps AMKE σας απευθύνει, εκ νέου, την παρούσα επιστολή. Στόχος είναι να θίξουμε την επίσημη συμπερίληψή της Steps AMKE στο Μνημόνιο Συνεργασίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας “ΙΟΝΙΣ” του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, εν αγνοία της.

Από το Μνημόνιο Συνεργασίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίς, προκύπτει ότι η Steps συνεργάζεται στη λειτουργία του Ιονίς, έχει συγκεκριμένες Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις ως συνεργαζόμενος φορέας αλλά και ότι δύναται να συμβάλει θεραπευτικά στα πλαίσια της λειτουργίας του. Ακόμη, υπάρχουν ορισμένα άρθρα του Μνημονίου Συνεργασίας που έρχονται σε ριζική αντιπαράθεση με τις θέσεις της Steps και αποδεικνύουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε η Steps να δεχθεί να συμπεριληφθεί ώς συνεργάτης στο συγκεκριμένο Μνημόνιο. Σας παραθέτουμε τα αντίστοιχα Άρθρα 1, 3.5 του Παραρτήματος – Κανονισμού Λειτουργίας και τα Άρθρα 1, 4, 6α, 6β, 7 του Μνημονίου Συνεργασίας.

Κανονισμός Λειτουργίας Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας Ιονίς – Παράρτημα

Άρθρο 1ο

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία και ο τρόπος διαβίωσης των ωφελουμένων ατόμων στον Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου Ιονίς (Ionis Hotel) επί της οδού Χαλκοκονδύλη 41 στην Αθήνα και λειτουργεί με τη σύμπραξη και τη συνεργασία των φορέων του άρθρου 51 του Νόμου 4139/2013 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)» και «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)» και με τη συνεργασία των φορέων «Γιατροί του Κόσμου», «Δίκτυο ομότιμων χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών», «Θετική Φωνή», «Προμηθέας», «Praxis» και «Steps», κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της επιδημίας από τον κορωνοϊό COVID-19.

Η Steps δεν έλαβε ποτέ σχετική πρόσκληση συνεργασίας, ούτε και έχει συμμετάσχει σε σχετική συνάντηση ή υπογράψει κάποιο συμβόλαιο/μνημόνιο συνεργασίας.

Άρθρο 3.5.​ ​Θεραπευτικές παρεμβάσεις και υπηρεσίες
Η ιδιαιτερότητα της φιλοξενίας αστέγων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και η συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ, με τη συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων «Θετική Φωνή», «Προμηθέας», «Praxis», ​«Steps»,​ «Ιατροί του Κόσμου» και «Δίκτυο ομότιμων χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών», καθώς και η χρονική συγκυρία περιορισμού της κυκλοφορίας στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της μετάδοσης το κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλουν την εστίαση σε ειδικά θεραπευτικά θέματα τα οποία αφορούν τον πληθυσμό- στόχο.

Η Steps δεν έλαβε ποτέ πρόσκληση συμβολής σε θεραπευτικές παρεμβάσεις και υπηρεσίες​.

Μνημόνιο Συνεργασίας

Άρθρο 1ο – Προοίμιο (Απόσπασμα)

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι πρόβλημα με βαθύτατες κοινωνικές προεκτάσεις. Πέραν των επιβλαβών επιδράσεων στον ίδιο το χρήστη, η χρήση ναρκωτικών έχει παράλληλα και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον του χρήστη και στο κοινωνικό σύνολο. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται πολυάριθμα ατυχήματα, αυτοκτονίες, εγκληματικότητα, αποχή από την εργασία και μείωση παραγωγικότητας, διάλυση

οικογενειών, δυσμενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη των παιδιών με εξαρτημένους γονείς κ.λπ. Τα προβλήματα αυτά οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο, που επιδεινώνει και το ίδιο το πρόβλημα της προβληματικής χρήσης, δημιουργώντας κρίση στον κοινωνικό ιστό, η οποία διακυβεύει την αρχή της ισονομίας, την κοινωνική συνοχή και τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας.

Η Steps δεν ενστερνίζεται σε καμία περίπτωση τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και ανάλυση σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της χρήσης. Αντίθετα, θεωρεί ότι η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι συνέπεια πολιτικών επιλογών που οδηγούν σε κοινωνική και οικονομική κρίση διακυβεύοντας την αρχή της ισονομίας, την κοινωνική συνοχή και τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Άρθρο 4ο – Συνεργασίες επί του παρόντος

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος μνημονίου τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν με συλλογικές οργανώσεις και ΜΚΟ στον χώρο των εξαρτήσεων που υποστηρίζουν ευπαθείς ομάδες, για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος μνημονίου συνεργασίας.

Συγκεκριμένα θα συνεργαστούν με το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών, την PRAKSIS, τους Γιατρούς του Κόσμου, το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας», το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», και τον οργανισμό STEPS, καθώς και με όποια άλλη οργάνωση συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η Steps δεν έλαβε ποτέ σχετική πρόσκληση συνεργασίας, ούτε και έχει συμμετάσχει σε κάποια συνάντηση ή υπογράψει κάποιο συμβόλαιο/μνημόνιο συνεργασίας.

Άρθρο 6ο – Πλαίσιο συνεργασίας Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών – Απόσπασμα

Α) Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει:
Να εξετάσει, εφόσον είναι δυνατόν, την χρηματοδοτική ενίσχυση των από κοινού περιγραφόμενων στο παρόν μνημόνιο δράσεων ή/και άλλων προτεινόμενων δράσεων των συμβαλλόμενων ή συνεργαζόμενων οργανώσεων για την από κοινού υλοποίηση δράσεων με το Δήμο Αθηναίων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αστέγων χρηστών.

Β) Το ΚΥΑΔΑ αναλαμβάνει:
Να εξετάσει, εφόσον είναι δυνατόν, την χρηματοδοτική ενίσχυση των από κοινού περιγραφόμενων στο παρόν μνημόνιο δράσεων ή/και άλλων προτεινόμενων δράσεων των συμβαλλόμενων ή συνεργαζόμενων φορέων για την από κοινού υλοποίηση δράσεων με το Δήμο Αθηναίων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αστέγων χρηστών.

Τα συγκεκριμένα σημεία του μνημονίου συνεργασίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της λήψης δημοτικής χρηματοδότησης απο τις συνεργαζόμενες οργανώσεις και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας μας αλλά και σχετικές δημόσιες δηλώσεις μας (https://steps.org.gr/o-organismos/​). Βάσει αυτών, δεν θα μπορούσαμε εξ αρχής να έχουμε συμπεριληφθεί ως συνεργάτες στο παρόν μνημόνιο.

Άρθρο 7ο – Πλαίσιο συνεργασίας – Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις συνεργαζόμενων συλλογικών οργανώσεων και ΜΚΟ (Μνημόνιο Συνεργασίας)

Οι συνεργαζόμενες συλλογικές οργανώσεις και ΜΚΟ δύνανται να συμβάλλουν στα ακόλουθα:

  • Μέσω των δράσεων streetwork στην προσέγγιση, ενημέρωση, κινητοποίηση και παραπομπή – συνοδεία των αστέγων χρηστών στον Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας φιλοξενίας
  • Στην διανομή υγειονομικού υλικού, κιτ ασφαλούς χρήσης, ενημερωτικών φυλλαδίων για την προστασία από τον ιο του covid 19 και την τήρηση κανόνων υγιεινής
  • Στη διασύνδεση και παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες, όπως κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, κ.α.
    Στην υποστήριξη της Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας με την παρουσία εθελοντών
  • Στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών και θετικού κλίματος εντός του Ξενώνα
  • Στην ενίσχυση των δεσμών των χρηστών προωθώντας την ολιστική αντιμετώπιση του θέματος.
  • Σε όλα τα παραπάνω καίριας σημασίας είναι η άποψη και η συνδρομή του Δικτύου Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών.

Η Steps δεν έλαβε ποτέ γνώση των παραπάνω αρμοδιοτήτων ή υποχρεώσεων ώστε να συμφωνήσει με αυτές ούτε και της δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσει ή συνδιαμορφώσει οποιαδήποτε από τα παραπάνω σημεία.

Δεδομένου του έργου και της επιθυμίας μας να στηρίξουμε το συγκεκριμένο πληθυσμό, καταγγέλλουμε το γεγονός της συμπερίληψής μας στο Μνημόνιο Συνεργασίας και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίς ​ενώ δεν έχουμε προηγουμένως πραγματοποιήσει καμία συνάντηση, δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση και δεν έχουμε συμφωνήσει στη συμπερίληψή μας. Σε καμία περίπτωση δε δύνασθε να διατηρείτε και να επικοινωνείτε την εν λόγω συνεργασία.

Βάση των ανωτέρω, απαιτούμε την άμεση αφαίρεσή μας από τον Κανονισμό Λειτουργίας, το Μνημόνιο Συνεργασίας και από όλα τα δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές. Είμαστε διαθέσιμοι να συνεργαστούμε στα πλαίσια λειτουργίας του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας ​Ιονίς, μόνο εφόσον διαμορφωθούν ισότιμα και με διαφάνεια τα επίσημα κείμενα και τηρηθούν οι αρχές της συμμετοχικής διακυβέρνησης.

Με εκτίμηση,

Steps ΑΜΚΕ