ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Οδηγίες για την Ανταλλαγή/ Συλλογή χρησιμοποιημένων Συριγγών – Έκδοση 1η, Νοέμβριος 2018

Κατά τη διάρκεια της εργασίας στο δρόμο (steet-work) ιδιαίτερα σε περιοχές που γίνεται προβληματική χρήση ουσιών σε δημόσιο χώρο, συγκεκριμένοι κανόνες οφείλουν να τηρούνται για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και του ευρύτερου πληθυσμού. Συγκεκριμένα όταν η εργασία περιλαμβάνει ανταλλαγή ή/και συλλογή χρησιμοποιημένων συριγγών οι διαδικασίες οφείλουν να είναι σαφείς και να ακολουθούνται αυστηρά, καθώς ο κίνδυνος μόλυνσης είναι πιο μεγάλος.

Σε αυτό τον οδηγό αναλύεται – σε τέσσερεις πυλώνες – το πλαίσιο λειτουργίας μια ομάδας κατά τη συλλογή ή/και ανταλλαγή χρησιμοποιημένων συριγγών στο δρόμο.

Ο οδηγός διατίθεται είτε μεμονομένος είτε μέσω 2ωρου εκπαιδευτικού σεμιναρίου μέσα στο πλαίσιο της αλληλέγγυας οικονομίας. Για περισσότερα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected] ή πατώντας εδώ.

Κατεβάστε δωρεάν τον οδηγό: Υπερβολική δόση από οπιοειδή [pdf] GR | EN | ES